Loading...

Fotograf Festival Open Call

Fotograf Festival poprvé nabízí až šesti umělcům*kyním z řad široké veřejnosti možnost výstavy ve svém programu. Staňte se součástí výstavního programu Fotograf Festivalu – každoroční akce, která představuje současné renomované mezinárodní umělce*kyně.

Letošní ročník Fotograf Festivalu s podtitulem: HYPERTENSION23 se snaží hledat novou identitu lidské bytosti, abstrahovanou digitálním prostorem. Chceme se zamyslet nad tím, jak nás technologie formují a mění, jak nás učí nově přemýšlet o sobě a o lidskosti. Tématem naší výzvy jsou umělou technologií generované fotografie, což je fascinující oblast spojující umění a technologii. Přijímáme také fotografie či fotografické série, které jsou inspirovány tématem letošního ročníku Fotograf Festivalu.

Jako účastník*ce otevřené výzvy máte příležitost prezentovat fotografie, které vzešly z tvůrčího procesu umělé inteligence. Generované fotografie se stanou součástí skupinové výstavy, kterou budou denně míjet stovky lidí procházející podchodem metra B na Václavském náměstí. Diváci budou mít možnost vnímat umělou inteligenci generované fotografie nejen jako zkoumání nových tvůrčích možností, ale také jako příležitost kriticky se zamyslet nad tím, jak tato technologie formuje naši společnost či kreativní vyjádření jedince. Vaše účast na této výstavě může být krokem k diskuzi o těchto důležitých otázkách.

Čtyři až šest vybraných umělců*kyň bude mít možnost vystavit svá díla v programu Fotograf Festivalu ve výstavních vitrínách v podchodu metra B na Můstku v Praze po dobu dvou měsíců.

 

Termíny

 • Deadline pro podání přihlášek: 16. 11. 2023
 • Výsledky open callu: 20. 11. 2023
 • Otevření výstavy: 7. 12. 2023
 • Trvání výstavy: 8. 12. 2023 – 11. 2. 2024

 

Podmínky zařazení do Open Callu:

 • Vygenerujte čtyři unikátní fotografie či fotografickou sérii, které se jakkoli vztahují k tématu letošního ročníku Fotograf Festivalu. Lze zaslat sérii či samostatná díla.
 • Krátký popis vašich děl nebo popis koncepce.
 • Osobní CV a stručné BIO.
 • Přihlášky posílejte na email: svetlana.malinova@fotografnet.cz a do předmětu uveďte „OPEN_CALL_MUSTEK“ (fotografie ve formátu jpeg. a popisky ve formátu pdf) do 16. 11. 2023.
 • Účastnický poplatek za dvě přihlášené fotografie činí 35 EUR / 850 Kč.
 • Poplatek zasílejte na účet s poznámkou pro příjemce ve tvaru “OPEN_CALL_MUSTEK” (Přihlášky u kterých se neuskuteční platba do 16 .11. 2023 nebudou akceptovány).
 • Číslo účtu: 2800358798/2010, IBAN: CZ8420100000002800358798, BIC code/SWIFT: FIOBCZPPXXX.

 

Těšíme se na vaše přihlášky!

 

Práce vybírá odborná porota z interního týmu organizace Fotograf

Markéta Kinterová
Vystudovala fotografii v ateliéru Pavla Baňky na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Je šéfredaktorkou časopisu Fotograf a uměleckou ředitelkou stejnojmenného pražského festivalu a galerie Fotograf Gallery. Od roku 2016 vede ateliér dokumentární fotografie na FAMU. Má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav.

Světlana Malinová
Absolvovala katedru fotografie na FAMU (2018–2020). V současné době studuje magisterské studium na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia III (2021). V rámci studia absolvovala zahraniční stáž na Filmové škole v Lodži (2019) a na Musrara School of Art v Jeruzalémě (2020). Od roku 2020 je součástí kurátorského kolektivu galerie City Surfer Office v Praze. Od roku 2022 je uměleckou ředitelkou Fotograf Festivalu v Praze a zároveň pracuje jako kurátorka na volné noze.

Anežka Kořínková
Anežka Kořínková je nezávislou kurátorkou současného umění a kulturní pracovnicí. Dlouhodobě se podílí na organizaci a tvorbě kulturního programu se záběrem na vizuální umění. Je členkou kurátorského týmu pražské Galerie 35m2 a redakční rady Fotograf Magazínu. Dříve působila v Pragovka Gallery, v současnosti pracuje pro časopis Flash Art CZ/SK, kam pravidelně přispívá, a Muzeum umění a designu Benešov na pozici zástupkyně ředitelky a správkyně sbírky. Dlouhodobě také spolupracuje s platformou UMA Audioguide jako externí redaktorka a tvůrkyně podcastů.

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Instagram

Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 605 553 432

fotografestival.cz
fotografgallery.cz
fotografmagazine.cz

 

Team Fotograf Festival #13

Světlana Malinová
Umělecká ředitelka
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Monika Čejková
Autorka koncepce & kurátorka výstavy ve Veletržním paláci

Tina Poliačková
Kurátorka výstavy Fotograf Gallery

Pavel Matěj
Manažer festivalu
pavel.matej@fotografnet.cz

Jan Hladonik
Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz

Grafický design
Anymade Studio

Karina Golisová
Koordinace
karina.golisova@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Socials & Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
Doprovodný program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Markéta Kinterová
Šéfredaktorka Fotograf Magazine
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Barbora Čápová
Produkce, inzerce Fotograf Magazine
barbora.capova@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
Finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Aleš Loziak
Web
ales.loziak@fotografnet.cz

Organizátor

Ve spolupráci

Záštita festivalu

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Praha 7 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 300 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR. S podporou Vlámské vlády.

 

Mediální partneři

Loading...