Loading...

Eiko Grimberg: Rückschaufehler, 2011–2020

Termín Rückschaufehler [zaujatost zpětného pohledu] označuje, jak zkresleně vnímáme to, co jsme původně očekávali, když už víme, jak vše dopadne. Protože nikdo nechce přiznat, jak moc se mýlil, zpětně náš odhad opravujeme. V projektu „Rückschaufehler“ sleduje Eiko Grimberg rekonstrukci Berlínského zámku a zabývá se vrstvami německé historie, které jsou se zámkem spjaty, rozkrývá dějinné přechody z císařství k národnímu socialismu a přes SRN a NDR se konečně dostává k sjednocenému Německu. Různé městské legendy a fakta, která Grimberg v tomto projektu ukazuje, mají jako společného jmenovatele touhu po dodatečné korekci historie. Stopa z kamenů v sobě skrývá jistou ‚ironii dějin‘. Na druhou stranu Grimberg zachycuje zcela neironickou rekonstrukci Berlínského zámku, který odkazuje na pruskou a koloniální minulost a ve kterém je dnes uložena berlínská etnografická sbírka.

Eiko Grimberg je fotograf, který pracuje s textem, fotografiemi a videem. Často používá uměleckou formu obrazové eseje. Ústředním prvkem mnoha jeho děl jsou excesy každodenního života, zobrazuje absurdní a nevyřešené momenty.

k-strich.de/en/artists/eiko-grimberg

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Instagram

Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 605 553 432

fotografestival.cz
fotografgallery.cz
fotografmagazine.cz

 

Team Fotograf Festival #13

Světlana Malinová
Umělecká ředitelka
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Monika Čejková
Autorka koncepce & kurátorka výstavy ve Veletržním paláci

Tina Poliačková
Kurátorka výstavy Fotograf Gallery

Pavel Matěj
Manažer festivalu
pavel.matej@fotografnet.cz

Jan Hladonik
Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz

Grafický design
Anymade Studio

Karina Golisová
Koordinace
karina.golisova@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Socials & Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
Doprovodný program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Markéta Kinterová
Šéfredaktorka Fotograf Magazine
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Barbora Čápová
Produkce, inzerce Fotograf Magazine
barbora.capova@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
Finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Aleš Loziak
Web
ales.loziak@fotografnet.cz

Organizátor

Ve spolupráci

Záštita festivalu

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Praha 7 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 300 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR. S podporou Vlámské vlády.

 

Mediální partneři

Loading...