Loading...

Archiv veřejných protestů (Archiwum Protestów Publicznych, APP), 2019–současnost

APP je platforma, která shromažďuje vizuální stopy společenského a občanského aktivismu budovaného tzv. „zdola“, bojujícího nejen proti politickým rozhodnutím, ale také proti porušování demokratických zákonů a lidských práv. Jedná se o sbírku fotografií, která varuje před sílícím pravicovým populismem a diskriminací v tom nejširším slova smyslu: před xenofobií, homofobií, misogynií ale také klimatickou krizí. Zřízením Archivu chtějí jeho tvůrci prodloužit život svým fotografiím, jejichž vznik je většinou spojen s konkrétními událostmi a jejichž existence pomyslně končí jejich zveřejněním v tisku. APP z fotografií skládá snadno dostupnou sbírku, která zůstává přístupná veřejnosti, badatelům, umělcům a aktivistům. Kromě toho jsou zdroje Archivu dostupné všem uživatelům, kteří chtějí dál předávat hodnoty, se kterými se jeho tvůrci ztotožňují. APP také vydává noviny Gazeta Strajkowa (Protestní list).

Mezi členy APP patří: Michał Adamski, Marta Bogdańska, Karolina Gembara, Łukasz Głowala, Agata Kubis, Michalina Kuczyńska, Marcin Kruk, Adam Lach, Alicja Lesiak, Rafał Milach, Joanna Musiał, Chris Niedenthal, Wojtek Radwański, Bartek Sadowski, Paweł Starzec, Karolina Sobel, Grzegorz Wełnicki, Dawid Zieliński.

archiwumprotestow.pl

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Instagram

Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 605 553 432

fotografestival.cz
fotografgallery.cz
fotografmagazine.cz

 

Team Fotograf Festival #13

Světlana Malinová
Umělecká ředitelka
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Monika Čejková
Autorka koncepce & kurátorka výstavy ve Veletržním paláci

Tina Poliačková
Kurátorka výstavy Fotograf Gallery

Pavel Matěj
Manažer festivalu
pavel.matej@fotografnet.cz

Jan Hladonik
Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz

Grafický design
Anymade Studio

Karina Golisová
Koordinace
karina.golisova@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Socials & Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
Doprovodný program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Markéta Kinterová
Šéfredaktorka Fotograf Magazine
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Barbora Čápová
Produkce, inzerce Fotograf Magazine
barbora.capova@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
Finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Aleš Loziak
Web
ales.loziak@fotografnet.cz

Organizátor

Ve spolupráci

Záštita festivalu

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Praha 7 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 300 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR. S podporou Vlámské vlády.

 

Mediální partneři

Loading...