Loading...

In The Sky

Hollywoodský blockbuster, tresh novela v měkké vazbě, kterou si tak nanejvýš s lehkým odporem koupíte na letišti pro zahnání nudy z dlouhého letu nebo obecná reference k současnému globálnímu socio-politickému diskurzu? Všechny tyto možnosti rezonují názvem letošního Fotograf Festivalu. Oxford Dictionary vyhlásil “post-pravdu” slovem roku 2016. Nespočet příznaků současného klimatu, dříve prověřovaných primárně v akademickém nebo i uměleckém prostředí, nalezlo své prominentní místo v široké veřejné diskuzi. Základy naší digitální doby se chvějí. Google je poprvé otevřeně kritizován jako nástroj manipulace a nový korporátní mocenský aparát. Ztrácí tak svůj status neutrálního webového vyhledávače a získává nezáviděníhodný popis ekonomicky motivovaného, zaujatého a selektivně interpretujícího činitele. Pro sociální média, dříve nazíraná jako prostory otevřené komunikace a demokratického šíření informací byl rok 2016 podobně škodlivý. The Guardian nazval 2016 rokem, kdy se z Facebooku stal “bad guy” a to nejen kvůli “fake news” aférám navazujícím na americké prezidentské volby, které postavily do pozice jedné z nejmocnějších politických figur planety bílého suprematistu. Zdá se být velmi znepokojujícím překvapením, že po Trumpově vítězství vzrostl prodej klasik světové literatury jako Orwellova “1984” nebo “Původ totalitarismu” Hannah Arendt do nepředvídatelných čísel. Znamená to, že západní svět teprve teď začíná znovu uvažovat o ideji totalitních systémů, tématu, které nám zdánlivě nepřišlo dost důležité po cestě k volebním urnám?

Otázka povědomí o politické situaci a jejich možných důsledků, stejně jako jejich historického základu je nyní klíčová v ohledu k jakémukoli fragmentu naší každodenní reality. Příkladem z digitálního prostoru je Wikileaks, fungující od roku 2006. V roce 2013 změnil svět Edward Snowden a Chelsea Manning. Všichni víme, nebo máme možnost vědět, díky jejich aktivitě a reakcím na ní, jak se původní utopická idea volného demokratického cyber-prostoru zdeformovala, byla zneužita a poničena. Všichni víme, že jakákoli data, která vědomě i nevědomě  sdílíme, jsou pod neustálým dohledem neuchopitelného “Eye in the Sky” a mohou být použita vůči nám. Co se ale od zveřejnění těchto informací stalo? Jak se změnilo naše jednání ve virtuálním prostoru nad rámec toho, že si někteří z nás přelepují webcameru kouskem neprůhledné lepicí pásky?

Možnost volby nám zůstává. Vědět a reagovat, vědět a nedbat nebo si obecně daných skutečností nevšímat. To je stále výsadou našeho jinak pochroumaného systému. Otázkou je do jaké míry si můžeme dovolit luxus ignorance ve chvíli, kdy vše, co naše společnost dodnes budovala na troskách Druhé světové války v oblastech lidských práv a vzájemné tolerance je tlačeno do kouta a “post-pravda” se stává naším přirozeným myšlenkovým prostředím. Komikové mají tendenci o sobě říkat, že jsou schopni verbalizovat a ukázat na problémy společnosti dlouho před novináři a politiky, současní vizuální umělci se rádi vnímají podobně. Ale dnes, kdy každá nová zveřejněná politická informace působí jako nejtragikomičtější a nejnepředvídatelnější vtip, tato privilegovaná avantgardní pozice se vytrácí a zanechává neobyčejný tlak zodpovědnosti na každém z nás.

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Instagram

Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 605 553 432

fotografestival.cz
fotografgallery.cz
fotografmagazine.cz

 

Team Fotograf Festival #13

Světlana Malinová
Umělecká ředitelka
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Monika Čejková
Autorka koncepce & kurátorka výstavy ve Veletržním paláci

Tina Poliačková
Kurátorka výstavy Fotograf Gallery

Pavel Matěj
Manažer festivalu
pavel.matej@fotografnet.cz

Jan Hladonik
Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz

Grafický design
Anymade Studio

Karina Golisová
Koordinace
karina.golisova@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Socials & Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
Doprovodný program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Markéta Kinterová
Šéfredaktorka Fotograf Magazine
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Barbora Čápová
Produkce, inzerce Fotograf Magazine
barbora.capova@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
Finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Aleš Loziak
Web
ales.loziak@fotografnet.cz

Organizátor

Ve spolupráci

Záštita festivalu

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Praha 7 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 300 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR. S podporou Vlámské vlády.

 

Mediální partneři

Loading...