Loading...

Szabolcs KissPál: From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy), 2012–2016

Komplexní projekt „From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy)“ [Od falešných hor k víře (Maďarská trilogie)] zkoumá vztah mezi vznikem autoritářské maďarské státní politiky a politickou a kulturní filozofií, která funguje jako její ideologická základna. Ukazuje, že současná obroda ‚revizionistického nacionalismu‘ má v politice své stálé místo. Umělec využívá metodu kontrafikce, aby ukázal, jak se vytváří národní mytologie. Dílo se skládá ze dvou filmů: „Amorous Geography“ [Milostná geografie] (2012) a „The Rise of the Fallen Feather“ [Vzestup padlého pírka] (2016), a také instalace nazvané „The Chasm Records“ [Záznamy z propasti] (2016), která představuje prostředí fiktivního muzea a není ve Veletržním paláci vystavena. Dílo propojuje tři hlavní prvky maďarské státní ideologie: symbolismus ‚etnické krajiny‘ a politickou geografii, romantickou historiografii národních zakladatelských mýtů a turanismus, obrozenou formu politického náboženství.

Umělecká tvorba Szabolcse KissPála reaguje na současnou společenskou a politickou situaci, jakož i na roli umělců v postsocialistickém světě. Autor pracuje s různými médii včetně fotografie, filmu, instalace a veřejných intervencí.

fromfakemountainstofaith.eu

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Instagram

Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 605 553 432

fotografestival.cz
fotografgallery.cz
fotografmagazine.cz

 

Team Fotograf Festival #13

Světlana Malinová
Umělecká ředitelka
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Monika Čejková
Autorka koncepce & kurátorka výstavy ve Veletržním paláci

Tina Poliačková
Kurátorka výstavy Fotograf Gallery

Pavel Matěj
Manažer festivalu
pavel.matej@fotografnet.cz

Jan Hladonik
Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz

Grafický design
Anymade Studio

Karina Golisová
Koordinace
karina.golisova@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Socials & Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
Doprovodný program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Markéta Kinterová
Šéfredaktorka Fotograf Magazine
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Barbora Čápová
Produkce, inzerce Fotograf Magazine
barbora.capova@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
Finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Aleš Loziak
Web
ales.loziak@fotografnet.cz

Organizátor

Ve spolupráci

Záštita festivalu

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s. pod záštitou hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Praha 7 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 300 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR. S podporou Vlámské vlády.

 

Mediální partneři

Loading...